วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563

แพ็กเสริม AIS โทรฟรีทุกเครือข่าย วัน ละ 9 บาท,อาทิตย์ ละ 50 บาท

     แพ็กเกจ AIS โทรฟรีทุกเครือข่าย วัน ละ 9 บาท
คลิกสมัคร👉 *777*8*306650#📞
รายละเอียด
-สามารถ โทรฟรีทุกเครือข่าย ไม่อั้น นาน 18 นาที
-ระยะเวลาการใช้งานนานภายใน 1 วัน
-ราคาค่าบริการ 9 บาท    แพ็กเกจ AIS โทรฟรีทุกเครือข่าย 50 บาท / 10 วัน
คลิกสมัคร👉 *777*200*306650#📞
รายละเอียด
-สามารถ โทรฟรีทุกเครือข่าย นาน 100 นาที
-ระยะเวลาการใช้งานภายใน 10 วัน
-ราคาค่าบริการ 50 บาท   แพ็กเกจ AIS โทรฟรีทุกเครือข่าย 19 บาท / วัน
คลิกสมัคร👉 *777*244*306650#📞
รายละเอียด
-สมารถ โทรฟรีทุกเครือข่าย นาน 60 นาที
-ระยะเวลาการใช้งานภายใน 1 วัน
-ราคาค่าบริการ 19 บาท   แพ็กเกจ AIS โทรฟรีทุกเครือข่าย 20 บาท / วัน
คลิกสมัคร👉 *777*246*306650#📞
รายละเอียด
-สามารถ โทรฟรีทุกเครือข่าย นาน 100 นาที
-ระยะเวลาการใช้งา่นนาน 1 วัน
-ราคาค่าบริการ 20 บาท   แพ็กเกจ AIS โทรฟรีทุกเครือข่าย 20 บาท 2 วัน
คลิกสมัคร👉 *777*20*306650#📞
รายละเอียด
-สามารถ โทรฟรีทุกเครือข่าย นาน 30 นาที
-ระยะเวลาการใช้งานนาน 2 วัน
-ราคาค่าบริการ 20 บาท


  แพ็กเกจ AIS โทรฟรีทุกเครือข่าย 39 บาท 5 วัน
คลิกสมัคร👉 *777*21*306650#📞
รายละเอียด
-สามารถ โทรฟรีทุกเครือข่าย นาน 60 นาที
-ระยะเวลาการใช้งานนาน 5 วัน
-ราคาค่าบริการ 39 บาท   แพ็กเกจ AIS โทรฟรีทุกเครือข่าย 75 บาท 10 วัน
คลิกสมัคร👉 *777*26*306650#📞
รายละเอียด
-สามารถ โทรฟรีทุกเครือข่าย นาน 120 นาที
-ระยะเวลาการใช้งานนาน 10 วัน
-ราคาค่าบริการ 75 บาท   แพ็กเกจ AIS โทรฟรีทุกเครือข่าย 150 บาท /20 วัน
คลิกสมัคร👉 *777*23*306650#📞
รายละเอียด
-สามารถ โทรฟรีทุกเครือข่าย นาน 240 นาที
-ระยะเวลาการใช้งานนาน 20 วัน
-ราคาค่าบริการ 150 บาท    แพ็กเกจ AIS โทรฟรีทุกเครือข่าย 300 บาท 30 วัน
คลิกสมัคร👉 *777*24*306650#📞
รายละเอียด
-สามรถใช้งาน โทรฟรีทุกเครือข่าย นาน 480 นาที
-ระยะเวลาการใช้งานนาน 30 วัน
-ราคาค่าบริการ 300 บาท

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563

โปรเสริม เน็ต ais รายสัปดาห์ 89 บาท และ เดือน 850 บาท เน็ตเต็มสปีด ตามปริมาณ+เน็ตต่อเนื่องไม่อั้น

    โปรเสริม เน็ต ais เน็ตเต็มสปีด ใช้งานตามปริมาณ และ เน็ตต่อเนื่องไม่อั้น สมัครได้ ทุกซิม ทั้ง ซิมใหม่ และ ซิมเก่า AIS One 2 Call เน็ตเต็มสปีด รายสัปดาห์ และ เดือน มี ราคาดังนี้

   โปรเสริม เน็ต ais ราคา 89 บาท / สัปดาห์

คลิกสมัคร👉 *777*7354*306650#📞
รายละเอียด
-สมัครได้ทุกซิม ทั้ง ซิมใหม่ และ ซิมเก่า AIS One 2 Call  ระบบเติมเงิน
-ใช้งานอินเทอร์เน็ต AIS ความเร็วสูงสุด 512 Kbps ใช้งาน เน็ตเต็มสปีด ได้ปริมาณ 2.5GB และใช้งาน-ครบตามปริมาณ ที่กำหนด ใช้งานเน็ต 128 Kbps เล่น เน็ตต่อเนื่องไม่อั้น
-ระยะเวลาการใช้งานนาน 1 สัปดาห์ หรือ 7 วัน
-ราคาค่าบริการ 89 บาท รวมภาษี=95.23 บาท 
     โปรเสริม เน็ต ais ราคา 120 บาท / สัปดาห์
คลิกสมัคร👉 *777*7357*306650#📞
รายละเอียด
-สมัครได้ทุกซิม ทั้ง ซิมใหม่ และ ซิมเก่า AIS One 2 Call  ระบบเติมเงิน
-ใช้งานอินเทอร์เน็ต AIS ความเร็วสูงสุด 1 Mbps ใช้งาน เน็ตเต็มสปีด ได้ปริมาณ 2.5GB และใช้งาน-ครบตามปริมาณ ที่กำหนด ใช้งานเน็ต 128 Kbps เล่น เน็ตต่อเนื่องไม่อั้น
-ระยะเวลาการใช้งานนาน 1 สัปดาห์ หรือ 7 วัน
-ราคาค่าบริการ 120 บาท รวมภาษี=128.4 บาท
     โปรเสริม เน็ต ais ราคา 220 บาท / สัปดาห์
คลิกสมัคร👉 *777*7360*306650#📞
รายละเอียด
-สมัครได้ทุกซิม ทั้ง ซิมใหม่ และ ซิมเก่า AIS One 2 Call  ระบบเติมเงิน
-ใช้งานอินเทอร์เน็ต AIS ความเร็วสูงสุด 4 Mbps ใช้งาน เน็ตเต็มสปีด ได้ปริมาณ 7GB และใช้งาน-ครบตามปริมาณ ที่กำหนด ใช้งานเน็ต 128 Kbps เล่น เน็ตต่อเนื่องไม่อั้น
-ระยะเวลาการใช้งานนาน 1 สัปดาห์ หรือ 7 วัน
-ราคาค่าบริการ 220 บาท รวมภาษี=235.40 บาท
     โปรเสริม เน็ต ais ราคา 270 บาท / สัปดาห์
คลิกสมัคร👉 *777*7363*306650#📞
รายละเอียด
-สมัครได้ทุกซิม ทั้ง ซิมใหม่ และ ซิมเก่า AIS One 2 Call  ระบบเติมเงิน
-ใช้งานอินเทอร์เน็ต AIS ความเร็วสูงสุด 6 Mbps ใช้งาน เน็ตเต็มสปีด ได้ปริมาณ 9GB และใช้งาน-ครบตามปริมาณ ที่กำหนด ใช้งานเน็ต 128 Kbps เล่น เน็ตต่อเนื่องไม่อั้น
-ระยะเวลาการใช้งานนาน 1 สัปดาห์ หรือ 7 วัน
-ราคาค่าบริการ 270 บาท รวมภาษี=288.90 บาท
    โปรเสริม เน็ต ais ราคา 350 บาท / เดือน
คลิกสมัคร👉 *777*7358*306650#📞
รายละเอียด
-สมัครได้ทุกซิม ทั้ง ซิมใหม่ และ ซิมเก่า AIS One 2 Call  ระบบเติมเงิน
-ใช้งานอินเทอร์เน็ต AIS ความเร็วสูงสุด 1 Mbps ใช้งาน เน็ตเต็มสปีด ได้ปริมาณ 7.5GB และใช้งาน-ครบตามปริมาณ ที่กำหนด ใช้งานเน็ต 128 Kbps เล่น เน็ตต่อเนื่องไม่อั้น
-ระยะเวลาการใช้งานนาน 1 เดือน หรือ 30 วัน
-ราคาค่าบริการ 350 บาท รวมภาษี=374.50 บาท     โปรเสริม เน็ต ais ราคา 650 บาท / เดือน
คลิกสมัคร👉 *777*7361*306650#📞
รายละเอียด
-สมัครได้ทุกซิม ทั้ง ซิมใหม่ และ ซิมเก่า AIS One 2 Call  ระบบเติมเงิน
-ใช้งานอินเทอร์เน็ต AIS ความเร็วสูงสุด 1 Mbps ใช้งาน เน็ตเต็มสปีด ได้ปริมาณ 20GB และใช้งาน-ครบตามปริมาณ ที่กำหนด ใช้งานเน็ต 128 Kbps เล่น เน็ตต่อเนื่องไม่อั้น
-ระยะเวลาการใช้งานนาน 1 เดือน หรือ 30 วัน
-ราคาค่าบริการ 650 บาท รวมภาษี=695.50  บาท

 

     โปรเสริม เน็ต ais ราคา 850 บาท / เดือน

คลิกสมัคร👉 *777*7364*306650#📞
รายละเอียด
-สมัครได้ทุกซิม ทั้ง ซิมใหม่ และ ซิมเก่า AIS One 2 Call  ระบบเติมเงิน
-ใช้งานอินเทอร์เน็ต AIS ความเร็วสูงสุด 1 Mbps ใช้งาน เน็ตเต็มสปีด ได้ปริมาณ 25 GB และใช้งาน-ครบตามปริมาณ ที่กำหนด ใช้งานเน็ต 128 Kbps เล่น เน็ตต่อเนื่องไม่อั้น
-ระยะเวลาการใช้งานนาน 1 เดือน หรือ 30 วัน
-ราคาค่าบริการ 850 บาท รวมภาษี=909.50 บาท
#เน็ตais 850 บาท, #เน็ตais 89บาท

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563

โปรเน็ต AIS 90 วัน 800 บาท,1,285 บาท,1,925 บาท เน็ตไม่จำกัด

     โปรเน็ต AIS One 2 Call เน็ตไม่จำกัด 90 วัน รวมหลายความเร็ว ให้ใช้งานให้เหมาะกับความต้องการ เช่นความเร็ว 1 Mbps 3 เดือน 800 บาท ,ความเร็ว 4 Mbps ราคา 1285 บาท, และ 1925 บาท ความเร็ว 6 Mbps มีรายละเอียดดังนี้

   โปรเน็ต AIS 90 วัน 800 บาท เน็ตไม่จำกัด 1 Mbps

คลิกสมัคร👉 *777*7379*306650#📞
รายละเอียด
-เล่น เน็ต AIS ความเร็ว 1 Mbps เน็ตไม่จำกัด ตลอด
-ใช้งานนาน 90 วัน หริอ = 3 เดือน
-ราคา 800 บาท รวมภาษีแล้ว
-เหมาะสำหรับ เล่นโซเชียล และท่องเว็บได้ทุกอย่าง
-สำหรับซิมเติมเงิน AIS One 2 Call
-ค่าโทรคิดตามโปรหลัก  โปรเน็ต AIS 90 วัน 1,285 บาท เน็ตไม่จำกัด 4 Mbps
คลิกสมัคร👉 *777*7398*306650#📞
รายละเอียด
-เล่น เน็ต AIS ความเร็ว 4 Mbps เน็ตไม่จำกัด ตลอด
-ใช้งานนาน 90 วัน หริอ = 3 เดือน
-ราคา 1285 บาท รวมภาษีแล้ว
-เหมาะสำหรับ เล่นโซเชียล และท่องเว็บได้ทุกอย่าง ดูหนัง เล่นเกมส์
-สำหรับซิมเติมเงิน AIS One 2 Call
-ค่าโทรคิดตามโปรหลัก
   โปรเน็ต AIS 90 วัน 1,925 บาท เน็ตไม่จำกัด 6 Mbps


คลิกสมัคร👉 *777*7399*306650#📞
รายละเอียด
-เล่น เน็ต AIS ความเร็ว 6 Mbps เน็ตไม่จำกัด ตลอด
-ใช้งานนาน 90 วัน หริอ = 3 เดือน
-ราคา 1,925 บาท รวมภาษีแล้ว
-เหมาะสำหรับ เล่นโซเชียล และท่องเว็บได้ทุกอย่าง ดูหนัง เล่นเกมส์
-สำหรับซิมเติมเงิน AIS One 2 Call
-ค่าโทรคิตามโปรหลัก-------------------------------------------------


     โปรเน็ต AIS 180 วัน 1,200 บาท เน็ตไม่จำกัด 1 Mbps
คลิกสมัคร👉 *777*7328*306650#📞
รายละเอียด
-เล่น เน็ต AIS ความเร็ว 1 Mbps เน็ตไม่จำกัด ตลอด
-ใช้งานนาน 90 วัน หริอ = 6 เดือน
-ราคา 1,200 บาท รวมภาษีแล้ว
-เหมาะสำหรับ เล่นโซเชียล และท่องเว็บได้ทุกอย่าง
-สำหรับซิมเติมเงิน AIS One 2 Call
-ค่าโทรคิดตามโปรหลัก      โปรเน็ต AIS 360 วัน 1,800 บาท เน็ตไม่จำกัด 1 Mbps
คลิกสมัคร👉 *777*7329*306650#📞
รายละเอียด
-เล่น เน็ต AIS ความเร็ว 1 Mbps เน็ตไม่จำกัด ตลอด
-ใช้งานนาน 360 วัน หริอ = 12 เดือน [1 ปี]
-ราคา 1,800 บาท รวมภาษีแล้ว
-เหมาะสำหรับ เล่นโซเชียล และท่อเว็บได้ทุกอย่าง
-สำหรับซิมเติมเงิน AIS One 2 Call
-ค่าโทรคิดตามโปรหลัก


-----------------------------------------------

เบอร์บริการ AIS One 2 Call
 เบอร์ เช็คเบอร์ AIS  กด *545# โทรออก
เบอร์  เช็คยอดเงิน    กด *121# โทรออก
เบอร์  เช็คโปรโมชั่น  กด *777# โทรออก
เบอร์  เช็คยอเน็ตคงเหลือ  กด *121*32# โทรออก
เบอร์  ขอรหัส WIFI   กด *388# โทรออก
เบอร์  ยกเลิก SMS    กด *137   โทรออก
เบอร์  ปิดเน็ต             กด *121*1# โทรออก
เบอร์  เปิดเน็ต            กด *121*2# โทรออก
  เบอร์บริการอื่น AIS One 2Call  ทั้งรายเดือน เเละ เติมเงินคลิก https://www.xn--m3chxhuvuaa9pcc4cyb.com/2020/06/ais.html

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2563

เน็ต+โทรฟรี AIS รายวัน และ 7 วัน เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด

     โปรเสริม AIS One 2 Call เน็ต ไม่อั้น+โทรฟรี ไม่อั้น สำหรับ ซิมแบบเติมเงิน เติมเงินให้ครบตามละละเอียด แล้ว กดรหัส ที่ให้ โทรออกรอรับ SMS ยืนยัน แล้วเปิดใช้งานได้เลยทันที มีแบบรายวัน และรายสัปดาห์ มีให้เลือก.....

     

    โปรเสริม AIS  เน็ต + โทรฟรี รายวัน  28 บาท 

รายละเอียด
-ใช้งานอินเทอร์ เน็ต AIS 4G/3G ความเร็วสูงสุด 512 Kbps ใช้งาน เน็ต ไม่อั้น เน็ต ไม่ลดสปีด
-โทรฟรี AIS ไม่อั้น ช่วงเวลาตี 5 โมง ถึง 6 โมงเย็น ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
-ระยะเวลาการใช้งาน 1 วัน หรือ 24 ชั่วโมง
-ราคาค่าบริการ 28 บาท รวมภาษี=29.96 บาท
-สมัครได้ ทั้งซิมใหม่ และ ซิมเก่า AIS One 2 Call
-เช็คยอดเงินให้ครบตามปริมาณ ก่อน กดสมัคร     โปรเสริม AIS เน็ต + โทรฟรี รายวัน 28 บาท

คลิกสมัคร👉 *777*7331*306650#📞
รายละเอียด
-ใช้งานอินเทอร์ เน็ต AIS 4G/3G ความเร็วสูงสุด 512 Kbps เน็ต ไม่อั้น เน็ต ไม่ลดสปีด
-โทรฟรี AIS ไม่อั้น ช่วงเวลา ตี 5 - 6 โมงเย็น ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
-อายุการใช้งานนาน 1 วัน หรือ 24 ชั่วโมง
-ราคาค่าบริการ 28 บาท รวมภาษี 29.96 บาท
-สมัครได้ทั้งซิมใหม่ และ ซิมเก่า AIS One 2 Call
-เช็คยอดเงินให้ครบตามที่กำหนด ก่อนกดสมัคร    โปรเสริม AIS เน็ต + โทรฟรี รายวัน 32 บาท
คลิกสมัคร👉 *777*7333*306650#📞
รายละเอียด
-ใช้งานอินเทอร์ เน็ต AIS 4G/3G ความเร็วสูงสุด 512 Kbps เน็ต ไม่อั้น เน็ต ไม่ลดสปีด
-โทรฟรี AIS ไม่อั้น 24 ชั่วโมง ตลอดการใช้งาน ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
-ระยะเวลาการใช้งาน 1 วัน หรือ 24 ชั่วโมง
-ราคาค่าบริการ 32 บาท รวมภาษี 34.24 บาท
-สมัครได้ทั้งซิมใหม่ และ ซิมเก่า AIS One 2 Call
-เช็คยอดเงินให้ครบตามปริมาณที่กำหนด ก่อนกดสมัคร   โปรเสริม AIS เน็ต + โทรฟรี รายวัน 42 บาท
คลิกสมัคร👉 *777*7371*306650#📞
รายละเอียด
-ใช้งานอินเทอร์ เน็ต AIS 4G/3G  ความเร็วสูงสุด 512 Kbps เน็ต ไม่อั้น เน็ต ไม่ลดสปีด
-โทรฟรี ทุกเครือข่าย ไม่อั้น ครั้งละไม่เกิน 30 นาที
-ระยะเวลาการใช้งานนาน 1 วัน หรือ 24 ชั่วโมง
-ราคาค่าบริการ 42 บาท รวมภาษี=44.94 บาท
-สมัครได้ทั้งซิมเก่า และ ซิมใหม่ AIS One 2 Call
-เช็คยอดเงินให้ครบตามปริมาณที่กำหนด ก่อนทำการกดสมัคร     โปรเสริม AIS เน็ต + โทรฟรี  7 วัน 144 บาท
คลิกสมัคร👉 *777*7343*306650#📞
รายละเอียด
-ใช้งานอินเทอร์ เน็ต AIS 4G/3G ความเร็วสูงสุด 384 Kbps ปริมาณ 2.5 GB พร้อมเน็ตไม่อั้น 128 Kbps
-โทรฟรีในเครือข่าย AIS ตลอด 24 ชั่วโมง ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
-ระยะเวลาการใช้งานนาน 7 วัน หรือ1 สัปดาห์
-ราคาค่าบริการ 144 บาท รวมภาษี=154.08 บาท
-สมัครได้ทั้งซิมเก่า และ ซิมใหม่ AIS One 2 Call
-เช็คยอดเงินให้ครบตามปริมาณที่กำหนด ก่อนทำการกดสมัคร  โปรเสริม AIS เน็ต + โทรฟรี  7 วัน 150 บาท [ภาคอีสาน]
คลิกสมัคร👉 *777*7346*306650#📞
รายละเอียด
-ใช้งานอินเทอร์ เน็ต AIS 4G/3G ความเร็วสูงสุด 1 Mbps ปริมาณ 2.5 GB พร้อมเน็ตไม่อั้น 128 Kbps
-โทรฟรีในเครือข่าย AIS ตลอด 24 ชั่วโมง ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
-ระยะเวลาการใช้งานนาน 7 วัน หรือ1 สัปดาห์
-ราคาค่าบริการ 150 บาท รวมภาษี=160,5 บาท
-สมัครได้ทั้งซิมเก่า และ ซิมใหม่ AIS One 2 Call
-เช็คยอดเงินให้ครบตามปริมาณที่กำหนด ก่อนทำการกดสมัคร    โปรเสริม AIS เน็ต + โทรฟรี  7 วัน 150 บาท [ภาคเหนือ]
คลิกสมัคร👉 *777*7348*306650#📞
รายละเอียด
-ใช้งานอินเทอร์ เน็ต AIS 4G/3G ความเร็วสูงสุด 1 Mbps ปริมาณ 2.5 GB พร้อมเน็ตไม่อั้น 128 Kbps
-โทรฟรีในเครือข่าย AIS ตลอด 24 ชั่วโมง ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
-ระยะเวลาการใช้งานนาน 7 วัน หรือ1 สัปดาห์
-ราคาค่าบริการ 150 บาท รวมภาษี=160,5 บาท
-สมัครได้ทั้งซิมเก่า และ ซิมใหม่ AIS One 2 Call
-เช็คยอดเงินให้ครบตามปริมาณที่กำหนด ก่อนทำการกดสมัคร
     โปรเสริม AIS เน็ต + โทรฟรี  7 วัน 154 บาท
คลิกสมัคร👉 *777*7344*306650#📞
รายละเอียด
-ใช้งานอินเทอร์ เน็ต AIS 4G/3G ความเร็วสูงสุด 512 Kbps ปริมาณ 2.5 GB พร้อมเน็ตไม่อั้น 128 Kbps
-โทรฟรีในเครือข่าย AIS ตลอด 24 ชั่วโมง ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
-ระยะเวลาการใช้งานนาน 7 วัน หรือ1 สัปดาห์
-ราคาค่าบริการ 154 บาท รวมภาษี=164.78 บาท
-สมัครได้ทั้งซิมเก่า และ ซิมใหม่ AIS One 2 Call
-เช็คยอดเงินให้ครบตามปริมาณที่กำหนด ก่อนทำการกดสมัคร     โปรเสริม AIS เน็ต + โทรฟรี  7 วัน 129 บาท
คลิกสมัคร👉 *777*7241*306650#📞
รายละเอียด
-ใช้งานอินเทอร์ เน็ต AIS 4G/3G ความเร็วสูงสุด 1 Mbps ปริมาณ 2.5 GB พร้อมเน็ตไม่อั้น 128 Kbps
-โทรฟรีในเครือข่าย AIS ตลอด 24 ชั่วโมง ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
-ระยะเวลาการใช้งานนาน 7 วัน หรือ1 สัปดาห์
-ราคาค่าบริการ 129 บาท รวมภาษี=138.03 บาท
-สมัครได้ทั้งซิมเก่า และ ซิมใหม่ AIS One 2 Call
-เช็คยอดเงินให้ครบตามปริมาณที่กำหนด ก่อนทำการกดสมัคร    โปรเสริม AIS เน็ต + โทรฟรี  7 วัน 229 บาท
คลิกสมัคร👉 *777*7242*306650#📞
รายละเอียด
-ใช้งานอินเทอร์ เน็ต AIS 4G/3G ความเร็วสูงสุด 4 Mbps ปริมาณ 7 GB พร้อมเน็ตไม่อั้น 128 Kbps
-โทรฟรีในเครือข่าย AIS ตลอด 24 ชั่วโมง ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
-ระยะเวลาการใช้งานนาน 7 วัน หรือ1 สัปดาห์
-ราคาค่าบริการ 229 บาท รวมภาษี=245.03 บาท
-สมัครได้ทั้งซิมเก่า และ ซิมใหม่ AIS One 2 Call
-เช็คยอดเงินให้ครบตามปริมาณที่กำหนด ก่อนทำการกดสมัคร
     โปรเสริม AIS เน็ต + โทรฟรี  7 วัน 129 บาท เน็ตไม่อั้น
คลิกสมัคร👉 *777*7220*306650#📞
รายละเอียด
-ใช้งานอินเทอร์ เน็ต AIS 4G/3G ความเร็วสูงสุด 1 Mbps เน็ตไม่อั้น
-โทรฟรีในเครือข่าย AIS ตลอด 24 ชั่วโมง ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
-ระยะเวลาการใช้งานนาน 7 วัน หรือ1 สัปดาห์
-ราคาค่าบริการ 129 บาท รวมภาษี=138.03 บาท
-สมัครได้ทั้งซิมเก่า และ ซิมใหม่ AIS One 2 Call
-เช็คยอดเงินให้ครบตามปริมาณที่กำหนด ก่อนทำการกดสมัคร   โปรเสริม AIS เน็ต + โทรฟรี  7 วัน 229 บาท เน็ตไม่อั้น
คลิกสมัคร👉 *777*7221*306650#📞
รายละเอียด
-ใช้งานอินเทอร์ เน็ต AIS 4G/3G ความเร็วสูงสุด 4 Mbps เน็ตไม่อั้น
-โทรฟรีในเครือข่าย AIS ตลอด 24 ชั่วโมง ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
-ระยะเวลาการใช้งานนาน 7 วัน หรือ1 สัปดาห์
-ราคาค่าบริการ 229 บาท รวมภาษี=245.03 บาท
-สมัครได้ทั้งซิมเก่า และ ซิมใหม่ AIS One 2 Call
-เช็คยอดเงินให้ครบตามปริมาณที่กำหนด ก่อนทำการกดสมัคร#เน็ต+โทรฟรี AIS รายวัน และ 7 วัน เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด

วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563

AIS เน็ตเต็มสปีด รายวัน, 3 วัน, 5 วัน, 7 วัน [ปี 63]

   โปรเน็ต AIS เน็ตเต็มสปีด ราคาสุดคุ้ม สำหรับลูกค้า AIS มีให้เลือกมากมาย เป็นตามปริมาณ แต่ความเร็ว เต็มสปีด เหมาะสำหรับ คนชอบโหลดเร็ว และเล่นเกมส์ ยูทูป อี่นๆ พูดง่ายใช้งานได้ทุกอย่าง
เลือกเลย.....

     โปรเน็ต AIS 45 บาท รายวัน เน็ตเต็มสปีด
รายละเอียด
-เป็นโปรเน็ต AIS ความเร็ว เน็ตเต็มสปีด ใช้งานได้ปริมาณมากถึง 2 GB
-เป็น เน็ต AIS ใช้งานตามปริมาณ แต่ความเร็วเต็มสปีด
-ระยะเวลาการใช้งาน 1 วัน หรือ รายวัน
-ราคาค่าบริการ 45 บาท รวมภาษี=48.15 บาท
-สมัครได้ทุกซิม AIS One 2 Call ทั้งซิมใหม่ และ ซิมเก่า
คลิกสมัคร👉 *777*7032*306650#📞

     โปรเน็ต AIS 49 บาท รายวัน เน็ตเต็มสปีด
รายละเอียด
-เป็นอินเทอร์เน็ต AIS ความเร็ว เน็ตเต็มสปีด ปริมาณสุดคุ้มมากถึง 3 GB
-เป็นเน็ต AIS ใช้งานตามปริมาณ แต่ความเร็วเต็มสปีด
-ระยะเวลาการใช้งานนาน 1 วัน หรือ รายวัน
-ราคาค่าบริการ 45 บาท รวมภาษี=52.43 บาท
-สมัครได้ทั้งซิมใหม่ และ ซิมเก่า AIS One 2 Call     โปรเน็ต AIS 69 บาท รายวัน เน็ตเต็มสปีด
รายละเอียด
-เป็นอินเทอร์เน็ต AIS ความเร็ว เน็ตเต็มสปีด ใช้งานได้ปริมาณ 4 GB
-เป็นเน็ต AIS ใช้งานตามปริมาณ แต่ความเร็วเน็ตเต็มสปีด
-ระยะเวลาการใช้งานนาน 1 วัน หรือ รายวัน
-ราคาค่าบริการ 69 บาท รวมภาษี=73.83 บาท
-สมัครได้ทุกซิม ทั้งซิมใหม่ และ ซิมเก่า AIS One 2 Call
     โปรเน็ต AIS 19 บาท รายวัน เน็ตเต็มสปีด [สมัครได้เฉพาะภาคใต้]
คลิกสมัคร👉 *777*7342*306650#📞
รายละเอียด
-เป็นเน็ต AIS ความเร็ว เน็ตเต็มสปีด ใช้งานได้ปริมาณ 1 GB
-เป็นเน็ต AIS ใช้งานตามปริมาณ ความเร็วเต็มสปีด
-ระยะเวลาการใช้งานนาน 1 วัน หรือ รายวัน
-ราคาค่าบริการ 19 บาท รวมภาษี=20.33 บาท
-สมัครได้ทุกซิม ทั้งซิมใหม่ และ ซิมเก่า AIS One 2 Call
-สมัครได้เฉพาะภาคใต้ เท่านั้น

     โปรเน็ต AIS 19 บาท รายวัน เน็ตเต็มสปีด [สมัครได้เฉพาะภาคเหนือ]
คลิกสมัคร👉 *777*7092*306650#📞
รายละเอียด
-เป็นอินเทอร์เน็ต AIS ความเร็วเต็มสปีด ใช้งานได้ปริมาณ 1 GB
-เป็นเน็ต AIS เน็ตเต็มสปีด ใช้งานตามปริมาณ ที่กำหนด
-ใช้งานนาน 1 วัน หรือ รายวัน
-ราคาค่าบริการ 19 บาท รวมภาษี=20.33 บาท
-สมัครได้ทุกซิม ทั้งซิมใหม่ และ ซิมเก่า
-สมัครได้เฉพาะภาคเหนือเท่านั้น

    โปรเน็ต AIS 19 บาท รายวัน เน็ตเต็มสปีด [สมัครไ้เฉพาะภาคอีสาน]
คลิกสมัคร👉 *777*7024*306650#📞
รายละเอียด
-เป็นอินเทอร์เน็ต AIS ความเร็วเต็มสปีดใช้งานได้ปริมาณ 1 GB
-เป็นอินเทอร์เน็ต AIS  เน็ตเต็มสปีด ใช้งานได้ตามปริมาณที่กำหนด
-ระยะเวลาการใช้งานนาน 1 วัน หรือ รายวัน
-ราคาค่าบริการ 19 บาท รวมภาษี=20.33 บาท
-สมัครได้ทุกซิม ทั้งซิมใหม่ และ ซิมเก่า AIS One 2 Call
-สมัครได้เฉพาะภาคอีสาน เท่านั้น

     โปรเน็ต AIS 29 บาท 2 วัน เน็ตเต็มสปีด [ภาคอีสานเท่านั้น]
คลิกสมัคร👉 *777*7088*306650#📞
รายละเอียด
-เป็นอินเทอร์เน็ต AIS ความเร็ว เน็ตเต็มสปีด ปริมาณ 2 GB
-เป็นอินเทอร์เน็ต AIS ใช้งานตามปริมาณ ที่กำหนด
-ระยะเวลาการใช้งานนาน 2 วัน
-ราคาค่าบริการ 29 บาท รวมภาษี=31.03 บาท
-สมัครได้ทุกซิม ทั้งซิมใหม่ และ ซิมเก่า AIS One 2 Call
-สมัครได้เฉพาะภาคอีสานเท่านั้น

     โปรเน็ต AIS 29 บาท 2 วัน เน็ตเต็มสปีด [สำหรับภาคเหนือ]
คลิกสมัคร👉 *777*7093*306650#📞
รายละเอียด
-เป็นอินเทอร์เน็ต AIS ความเร็ว เน็ตเต็มสปีด ปริมาณ 2 GB
-เป็นอินเทอร์เน็ต AIS ใช้งานตามปริมาณ ที่กำหนด
-ระยะเวลาการใช้งานนาน 2 วัน
-ราคาค่าบริการ 29 บาท รวมภาษี=31.03 บาท
-สมัครได้ทุกซิม ทั้งซิมใหม่ และ ซิมเก่า AIS One 2 Call
-สมัครได้เฉพาะภาคเหนือเท่านั้น

    โปรเน็ต AIS 59 บาท 3 วัน เน็ตเต็มสปีด
รายละเอียด
-ใช้งานอินเทอร์เน็ต AIS ความเร็ว เน็ตเต็มสปีด ปริมาณ 1 GB
-เป็นอินเทอร์เน็ต AIS เน็ตเต็มสปีด ใช้งานตามปริมาณที่กำหนด
-ระยะเวลาการใช้งานนาน 3 วัน
-ราคาค่าบริการ 59 บาท รวมภาษี=63.13 บาท
-สมัครได้ทุกซิม AIS One 2 Call ทั้งซิมใหม่ และ ซิมเก่า
คลิกสมัคร👉 *777*402*306650#📞


    โปรเน็ต AIS 79 บาท 3 วัน เน็ตเต็มสปีด
รายละเอียด
-ใช้งานอินเทอร์เน็ต AIS ความเร็ว เน็ตเต็มสปีด ปริมาณ 3 GB
-เป็นอินเทอร์เน็ต AIS เน็ตเต็มสปีด ใช้งานตามปริมาณที่กำหนด
-ระยะเวลาการใช้งานนาน 3 วัน
-ราคาค่าบริการ 79 บาท รวมภาษี=84.53 บาท
-สมัครได้ทุกซิม AIS One 2 Call ทั้งซิมใหม่ และ ซิมเก่า
คลิกสมัคร👉 *777*7038*306650#📞
     โปรเน็ต AIS 99 บาท 3 วัน เน็ตเต็มสปีด
รายละเอียด
-ใช้งานอินเทอร์เน็ต AIS ความเร็ว เน็ตเต็มสปีด ปริมาณ 4 GB
-เป็นอินเทอรืเน็ต AIS เน็ตเต็มสปีด ใช้งานตามปริมาณที่กำหนด
-ระยะเวลาการใช้งานนาน 3 วัน
-ราคาค่าบริการ 99 บาท รวมภาษี=105.93 บาท
-สมัครได้ทุกซิม AIS One 2 Call ทั้งซิมใหม่ และ ซิมเก่า
คลิกสมัคร👉 *777*7039*306650#📞

     โปรเน็ต AIS 99 บาท 5 วัน เน็ตเต็มสปีด
รายละเอียด
-ใช้งานอินเทอร์เน็ต AIS ความเร็ว เน็ตเต็มสปีด ปริมาณ 2 GB
-เป็นอินเทอร์เน็ต AIS เน็ตเต็มสปีด ใช้งานตามปริมาณที่กำหนด
-ระยะเวลาการใช้งานนาน 5 วัน
-ราคาค่าบริการ 99 บาท รวมภาษี=105.93 บาท
-สมัครได้ทุกซิม AIS One 2 Call ทั้งซิมใหม่ และ ซิมเก่า
คลิกสมัคร👉 *777*7029*306650#📞
    โปรเน็ต AIS 99 บาท 7 วัน เน็ตเต็มสปีด
รายละเอียด
-ใช้งานอินเทอร์เน็ต AIS ความเร็ว เน็ตเต็มสปีด ปริมาณ 1 GB
-เป็นอินเทอร์เน็ต AIS เน็ตเต็มสปีด ใช้งานตามปริมาณที่กำหนด
-ระยะเวลาการใช้งานนาน 7 วัน
-ราคาค่าบริการ 99 บาท รวมภาษี=105.93 บาท
-สมัครได้ทุกซิม AIS One 2 Call ทั้งซิมใหม่ และ ซิมเก่า
คลิกสมัคร👉 *777*746*306650#📞
หมายเหตุ
เน็ตเต็มสปีด เน็ตตามปริมาณ

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563

เน็ต AIS One 2 Call เปิดซิมใหม่ ราคา 90 บาท,100 บาท, 200 บาท, 250 บาท / เดือน เน็ตไม่ลดสปีด

   โปรเน็ต AIS เปิดซิมใหม่ AIS One 2 Call สำหรับ เดือน กรกฏาคม 2563 สำหรับซิมที่เปิดใหม่ เป็น เน็ตไม่ลดสปีด 10 Mbps และ 10 Mbps  [ ลูกค้าใหม่ ที่เปิดเบอร์ ไม่เกิน 7 วัน

    โปรเน็ต AIS เปิดซิมใหม่ 200 บาท / เดือน เน็ตไม่ลดสปีด 4 Mbps 
คลิกสมัคร👉 *777*932*306650#📞
รายละเอียด
-เน็ตความเร็ว 4 Mbps ไม่ลดสปีด
-ฟรี AIS WiFi
-ใช้งานนาน 30 วัน หรือ 1 เดือน
-ราคา 200 บาท
-สำหรับลูกค้าเปิดซิมใหม่ไม่เกิน 7 วัน    โปรเน็ต AIS เปิดซิมใหม่ 300 บาท / เดือน เน็ตไม่ลดสปีด 10 Mbps 
คลิกสมัคร👉 *777*9159*306650#📞
รายละเอียด
-เน็ตความเร็ว 4 Mbps ไม่ลดสปีด
-ฟรี AIS WiFi
-ใช้งานนาน 30 วัน หรือ 1 เดือน
-ราคา 300 บาท
-สำหรับลูกค้าเปิดซิมใหม่ไม่เกิน 7 วัน     สมัครโทรฟรี ได้ เพียงสมัครเน็ต โปรเน็ต AIS เปิด ซิมใหม่ ราคา 200 บาท เเละ 300 บาท
 สมัครโทรฟรีทุกเครือข่าย AIS 50 บาท / เดือน 
คลิกสมัคร👉 *777*714*306650#📞                                               
 -----------------------------------------------------------------------------


  


      โปรเน็ต AIS One 2 Call เปิดซิมใหม่ เดือน ละ 90 บาท 100 บาท 200 บาท,250 บาท เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด เดือน มิถุนายน 63

   โปรเน็ต AIS เดือน ละ 90 บาท [เน็ตเปิดซิมใหม่] เน็ตไม่ลดสปีด 2 Mbps

คลิกสมัคร👉 *777*941*306650#📞
รายละเอียด
-ลูกค้าที่จะกดสมัครได้ต้องเป็น ลูกค้าที่เปิดซิมใหม่ และย้ายค่ายไม่เกิน 7 วัน
-ใช้งานอินเตอร์เน็ต AIS 4G/3G ความเร็วสูงสุด 2 Mbps เน็ตไม่ลดสปีด
-ฟร๊ WiFi ไม่อั้น
-ระยเวลาการใช้งาน 30 วัน หรือ 1 เดือน
-ราคาค่าบริการรวมภาษี=90 บาท
-ต่ออายุนาน 6 รอบบิล
-ลูกค้าเติมเงินแล้วกดสมัครได้เลย
-หมดเขตุ 30  มิถุนายน 2563


   สมัครโปรเน็ตนี้ แล้วสามารถกดสมัคร โทรฟรี ทุเครือข่าย ราคา 50 บาท / เดือน
  โทรฟรีทุกเครือข่าย AIS 50 บาท / เดือน
คลิกสมัคร👉 *777*714*306650#📞
รายละเอียด
-โทรฟรีทุกเครือข่ายนาน 24 ชั่วโมงตลอด 30 วัน
-ราคา 50 บาท / เดือน
-ต่ออายุ 3 รอบบิล


------------------------------------------------------------

 

     โปรเน็ต AIS ราคา 100 บาท 15 วัน [เปิดซิมใหม่] เน็ต 4 Mbps

รายละเอียด
-ลูกค้าซิมเปิดเบอร์ใหม่ และลูกค้าย้ายค่าย ไม่เกิน 7 วัน เท่านั้นที่สมัครได้
-ใช้งานอินเตอร์เน็ต AIS 4G/3G ความเร็วสูงสุด 4 Mbps ใช้งานได้ปริมาณ 20 GB+เน็ตไม่อั้น 128 Kbps ตลอดการใช้งาน
-ระยะเวลาการใช้งาน 15 วัน และสามารถสมัครต่อายุต่อเนื่องอัตโนมัติ 6 เดือน
-ราคาค่าบริการ 100 บาท รวมภาษีแล้ว
-ลูกค้ากดสมัครได้เลยเพียงเติมเงินให้ครบก่อนกดสมัคร
-สมัครวันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2563


----------------------------------------------------------------------

     โปรเน็ต AIS เดือน ละ 150 บาท [ลูกค้าที่เปิดซิมใหม่] เน็ต 4 Mbps
คลิกสมัคร👉 *777*944*306650#📞
รายละเอียด
-สมัครได้เฉพาะลูค้าใหม่ หรือย้ายค่าย ไม่เกิน 7 วัน
-ใช้งานอินเตอร์เน็ต AIS 4G/3G ความเร็วสูงสุด 4 Mbps ใช้งานได้ปริมาณ 30 GB+เน็ต 128 Kbps ไม่อั้น
-ระยะเวลาการใช้งานนาน 1 เดือน หรือ 30 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ นาน 6 เดือน
-ค่าบริการรวมภาษี=150 บาท
-เติมให้ครับก่อนกดสมัคร
-สมัครวันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2563     โปรเน็ต AIS เดือน ละ 200 บาท [ลูกค้าเปิดซิมใหม่]
คลิกสมัคร👉 *777*945*306650#📞
รายละเอียด
-สำหรับลูกค้า ที่เปิดซิมใหม่ หรือย้ายค่ายไม่เกิน 7 วัน นับจากวันเปิดซิมใหม่
-ใช้งานอินเตอร์เน็ต AIS 4G/3G ควงามเร็วสูงสุด 10 Mbps ใช้งานได้ปริมาณ 30 GB+เน็ตไม่อั้น 128 Kbps
-ระยะเวลาการใช้งานนาน 1 เดือน หรือ 30 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ 6 เดือน
-ราคาค่าบริการรวมภาษี=200 บาท
-เช็คยอดเงินให้ครบก่อนกดสมัคร
-สมัครวันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2563    สมัครโปรเน็ต เปิดซิมใหม่ 150 และ 200 บาท สามารถสมัครโทรฟรีทุกเครือข่ายได้เพียง เดือนละ 50 บาท
   โทรฟรีทุกเครือข่าย AIS ราคา 50 บาท / เดือน
คลิกสมัคร👉 *777*714*306650#📞
รายละเอียด
-สำหรับลูกค้าที่สมัครเน็ตเปิดซิมใหม่
-โทรฟรีทุกเครือข่ายไม่อั้น 24 ชั่วโมง ครั้งละไม่เกิน 15 นาที
-ใช้งานนาน 30 วัน
-ต่ออายุนาน 3 เดือน
-ราคา 50 บาท รวมภาษีแล้ว


------------------------------------------------------------------

      เน็ตไม่ลดสปีด AIS One 2 Call สำหรับลูกค้าเก่าที่เปิดซิมใหม่ไม่เกิน 7 วัน เดือน มิถุนายน 63

     โปรเน็ต AIS เดือนละ 200 บาท [เปิดซิมใหม่] เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด

คลิกสมัคร👉 *777*932*306650#📞
รายละเอียด
-ต้องเป็นลูกค้าที่เปิดซิม ใหม่ไม่เกิน 7 วัน หรือย้ายค่าย
-ใช้งานอินเตอร์เน็ต AIS 4G/3G ความเร็วสูงสุด 4 Mbps เน็ตไม่ลดสปีด
-ฟรี WiFi ไม่อั้น
-ใชงานนาน 30 วัน หรือ 1 เดือน
-ต่ออายุ 6 เดือน
-ราคารวมภาษี=200 บาท
-สมัครวันนี้ถึง 30 มิถุนายน 63    โปรเน็ต AIS เดือนละ 250 บาท [เปิดซิมใหม่]เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด
คลิกสมัคร👉 *777*9165*306650#📞
รายละเอียด
-เป็นลูกค้าซิมเปิดใหม่ ไม่เกิน 7 วัน หรือ ย้ายค่าย
-ใช้งานอินเตอร์เน็ต AIS 4G/3G ความเร็วสูงสุด 10 Mbps ไม่ลดสปีด เหมาะสำหรับ ขาเกมส์
-ฟรี WiFi ไม่อั้น
-ระยะเวลาการใช้งานนาน 30 วัน หรือ 1 เดือน
-ราคา ค่าบริการ 250 บาท รวมภาษีแล้ว
-เติมเงินให้ครบแล้วกดสมัครได้เลยสำหรับลูกค้าซิมใหม่
-สมัครวันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2563  ลูกค้าสามารถสมัครโทรฟรีได้เดือน ละ50 บาท ข้อแม้คือกดสมัครเน็ตราคา 150 บาท และ 200 บาท

  โทรฟรีทุกเครือข่าย AIS เดือนละ 50 บาท
คลิกสมัคร👉 *777*714*306650#📞
รายละเอียด
-โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชั่วโมงครั้งละไม่เกิน 15 นาที
-ใช้งาน 1 เดือน หรือ 30 วัน
-ราคา 50 บาท
-ต่ออายุ 3 รอบบิล


--------------------------------------------------------------

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563

เบอร์บริการ AIS เช็ตเบอร์ มือถือ AIS,เช็คเน็ต,ยกเลิข้อความเสียเงิน,และอื่นๆ

     ติดตามอัพเดท โปรเน็ต AIS One 2 Call ใหม่ๆได้ที่ https://aisnet4mbps.blogspot.com/

นำเสนอ เบอร์บริการ เช็ตยอดเน็ต เช็คเงิน และยกเลิกข้อความ อื่นๆ อีกมากมาย

ทั้ง AIS รายเดือน และ  AIS One 2 Call หรือ แบบเติมเงิน
  

   1.เบอร์บริการแบบเติมเงิน AIS One 2 Call

-เช็คเบอร์มือถือ AIS   กด *545# โทรออก
-เช็คเน็ต AIS              กด *121*32# โทรออก
-เบอร์ยกเลิกข้อความเสียเงิน AIS  กด *137 โทรออก
-เบอร์เช็ตโปรโมชั่นปัจุบัน  กด *777# โทรออก
-เบอร์เช็คยอดเงิน AIS   กด *121# โทรออก
-เบอร์ขอรหัส WiFi     กด *388# โทรออก
-ปิดใช้งานเน็ต AIS    กด *129*1# โทรออก
-เปิดใช้งานเน็ต AIS   กด *129*2# โทรออก
*120 หรือ *120*รหัสบัตรเติมเงิน# = เติมเงินให้หมายเลขตัวเอง (ฟรี)
*130 หรือ *130*เบอร์1-2-Call*รหัสบัตรเติมเงิน# = เติมเงินให้หมายเลขอื่นในระบบ1-2-Call (ฟรี)
*121 หรือ *121# = เช็คยอดเงินและจำนวนวันคงเหลือ (ฟรี)
*121*1# = เช็คยอดเงินและวันหมดอายุของโบนัสค่าโทร (ฟรี)
*139# = เช็คยอดคงเหลือแพ็คเกจSMS,MMSและGPRS (ฟรี)
*777# = เช็คโปรโมชันที่ใช้งานอยู่ (ฟรี)*545# = เช็คเบอร์โทรของตัวเอง (ฟรี)
*140 = บริการโอนเงิน,โอนวันให้หมายเลขอื่นในระบบ1-2-Call (โทรฟรี/ค่าโอนครั้งละ 3 บาท)
*125 หรือ *125*1# = สมัครบริการข้ามแดนอัตโนมัติหรือโรมมิ่ง (ฟรี)
*131*รหัสประเทศหมายเลขโทรศัพท์# = โทรออกเมื่ออยู่ต่างประเทศ*222หมายเลขปลายทาง = บริการออกให้(หน่อย)นะ หรือเก็บเงินปลายทาง - -" (ฟรี)
*43# = เปิดรับสายเรียกซ้อน (ฟรี)
*141 = สมัครบริการ Miss Call Alert (ฟรี)
*99 = ฟัง Voice Mail (ครั้งละ 1 บาท)
*515 = สมัครบริการ Private Number (ฟรี)
*136 = สมัครบริการ Call Screening (นาทีละ 3 บาท รวมVATแล้ว)
*180 = รับการตั้งค่า GPRS/EDGE (ฟรี)
*900 หรือ *900# = รับ WAP Link เพื่อโหลดโปรแกรม AIS mobile Internet Menu (ฟรี)
*789 = Calling Melody (ครั้งละ 5 บาท รวมVATแล้ว)
*855 = M2G:ส่งเพลงให้เพื่อน (นาทีละ 3 บาท รวมVATแล้ว)
*555 = mPay (ฟรี)


  2.เบอร์บริการ GSM Advance

*911# = เช็คยอดเงินส่วนเกินจากโปรโมชัน,VASและเวลาใช้งานGPRS (ฟรี)
*96# = เช็คยอดค้างชำระ (ฟรี)
*678# = ตรวจสอบโปรโมชันปัจจุบัน (ฟรี)
*545 = ฟังสิทธิพิเศษ (ฟรี)
*545# = เช็คเบอร์โทรของตัวเอง (ฟรี)
* 43# = เปิดรับสายเรียกซ้อน (ฟรี)
*141 = สมัครบริการMiss Call Alert (ฟรี)
*99 = ฟังVoice Mail (ครั้งละ 1 บาท)
*292*เบอร์1-2-Call*จำนวนเงิน# = เติมเงินให้เบอร์1-2-Call (ครั้งละ 2.14 บาท รวมVATแล้ว/ จำนวนเงิน = 20,50,100,200,300,400,500)
*292# = เช็ควงเงินคงเหลือที่สามารถเติมให้เบอร์1-2-Call (ฟรี)
*515 = สมัครบริการPrivate Number (ฟรี)
*189 = สมัครบริการCall Screening (นาทีละ 3.21 บาท รวมVATแล้ว)
*180 = รับการตั้งค่าGPRS/EDGE (ฟรี)
*900 หรือ *900# = รับWAP Linkเพื่อโหลดโปรแกรมAIS mobile Internet Menu (ฟรี)
*789 = Calling Melody (ครั้งละ 5.35 บาท รวมVATแล้ว)
*855 = M2G:ส่งเพลงให้เพื่อน (นาทีละ 3.21 บาท รวมVATแล้ว)
*555 = mPay (ฟรี)รวมหมายเลข (คิดค่าบริการ)
 1175 ศูนย์บริการ AIS call center
 1185 บริการสั่งด้วยเสียง
*140*1*เบอร์ปลายทาง*ตามด้วยจำนวนเงิน#    บริการโอนเงิน AIS One 2 Call และอื่นๆ ครั้งละ 10,20,50 บาท 100 บาท ค่าบริการครั้งละ 3 บาท
*140*2*หมายเลขปลายทาง*จำนวนเงิน#   [บริการโอนวันใช้งาน AIS One 2 Call ตั้งแต่ 5,10,20 บาท ค่าบริการครั้งละ 3 บาท
*189  บริการเลือกรับสาย 3 บาท / นาที
*789  บริการเสียงเพลงรอสาย calling melody
*855  บริการ M2G Music togather 3 บาท / นาที
*888  สายด่วนความบรรเทิง ค่าบริการ 5 บาท / นาที
*99    บริการ Voice Mall นาทีละ 1 บาท   รวมหมายเลข และ เบอร์บริการ AIS One 2Call ไม่เสียเงิน

กด *120*รหัสบัตร#       เติมเงิน
กด *121#                      เช็คยอดเงิน
กด*121*1#                   เช็คยอดเงินโบนัสค่าโทร
กด *121*2#                  เช็คยอดโปรเสริม
กด *125*1#                  บริการข้ามเเดนอัตโนมัติ หรือโรมมิ่ง
กด *129*1#                  ปิดการเชื่อมต่อข้อมูลอินเตอร์เน็ต
กด *129*2#                  เปิดการเชื่อมต่อข้อมูลอินเตอร์เน็ต
กด *130*เบอร์ปลายทาง*รหัสบัตร#  บริการเติมเงินให้นะ ใช้หมายเลขรหัสบัตรเติมเงิน AIS One 2 Call ที่ต้องการ
กด *139#                      เช็คยอด SMS,MMS,GPRS,WiFi ตามโปรเสริม
กด *141                        บริการมิสคอล  Miss Call Alert
กด *222 เบอร์ปลายทาง       บริการออกให้นะ
กด *189*1#                  ใช้การเลือกรับสายตามที่ได้ทำรายการไว้
กด *189*2#                   รับทุกสายตามปรกติ
กด *189*3#                   ต้องการทราบหมายเลขในกลุ่มหมายเลขที่ต้องการรับ
กด *189*3*เบอร์ที่ต้องการรับ#      เพิ่มหมายเลขในกลุ่มหมายเลขที่ต้องการรับ
กด *189*4#                  ต้องการรับทราบหมายเลขในกลุ่มที่ต้องการรับทราบ
กด *189*4#เบอร์ที่ต้องการรับ#   เพิ่มหมายเลขในกลุ่มที่ไม่ต้องการับ
กด *222*เบอร์ปลายทาง#     บริการแจ้งโทรกลับ เดือนละ 30 ครั้ง
กด *43#                         เปิดรับสายเรียกซ้อน
กด *515*1#                  โทรออกไม่แสดงเบอร์ [ต้องลงทะเบียน ที่ AIS ช็อป ก่อนใช้บริการ]
กด *515*9#                  ยกเลิก โทรออกไม่แสดงเบอร์  [ต้องลงทะเบียน ที่ AIS ช็อป ก่อนใช้บริการ]
กด *545#                      เช็คเบร์ตัวเอง
กด *545*1*เลขบัตรประชาชน#    ลงทะเบียนแสดงการเป็นเจ้าของหมายเลข
กด*550*หมายเลขโทรศัพท์    เช็คว่าหมายเลขปลายทางเป็นโทรยกแก๊งค์หรือไม่
กด *777#                       ตรวจสอบโปรโมชั่น
กด *900#                       ขอโหลดโปรแกรมเล่นอินเตอร์เน็ตบนมือถือ

tag,เบอร์บริการAIS,เช็คเบอร์มือถือAIS,เช็คเน็ตAIS,ยกเลิกข้อความเสียเงิน

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563

รวม โปรเน็ต AIS เน็ตไม่จำกัด เน็ตไม่ลดสปีด


     สำหรับเตือน มิถุนายน 2563 หรือ  เรามี รวมโปรเน็ต AIS มานำเสนอ เป็น เน็ตไม่ลดสปีด ไม่จำกัด สมัครได้ทั้งซิมใหม่ และ ซิมเก่า และ มี เน็ต AIS รายวัน,เน็ต AIS รายสัปดาห์,เน็ต AIS เป็นเดือน  เลือกกดสมัครได้ตามใจชอบ     โปรเน็ต AIS ราคา 25 บาท / วัน เน็ต 1 Mbps ไม่จำกัด

คลิกสมัคร👉 *777*7012*306650#📞
-ใช้งานอินเตอร์เน็ต AIS ความเร็วสูงสุด 1 Mbps เน็ตไม่จำกัดปริมาณ
-ใช้งานเน็ตไม่จำกัดนาน 1 วัน
-ราคา 25 บาท ยังไม่รวมภาษี 7%
-สมัครได้ทั้งซิมใหม่ และ ซิมเก่า AIS One 2 Call
   โปรเน็ต AIS ราคา 32 บาท / วัน เน็ต 4 Mbps ไม่จำกัด

คลิกสมัคร👉 *777*620*306650#📞
-ใช้งานอินเตอร์เน็ต AIS ความเร็ว 4 Mbps เน็ตไม่จำกัดปริมาณ
-ใช้งานเน็ตไม่จำกัด 1 วัน
-ราคา 32 บาท ยังไม่รวมภาษี 7%
-สมัครได้ทั้งซิมใหม่ และ ซิมเก่า AIS One 2 Call

    โปรเน็ต AIS ราคา 45 บาท / วัน เน็ต 6 Mbps  ไม่จำกัด 

คลิกสมัคร👉 *777*7209*306650#📞
-ใช้งานอินเตอร์เน็ต AIS ความเร็ว 6 Mbps เน็ตไม่จำกัดปริมาณ
-ใช้งานเน็ตไม่จำกัด 1 วัน
-ราคา 45 บาท ยังไม่รวมภาษี 7%
-สมัครได้ทั้งซิมใหม่ และ ซิมเก่า AIS One 2 Call
    โปรเน็ต AIS ราคา 120 บาท / สัปดาห์ เน็ต 1 Mbps ไม่จำกัด

คลิกสมัคร👉 *777*7098*306650#📞
-ใช้งานอินเตอร์เน็ต AIS ความเร็ว 1 Mbps เน็ตไม่จำกัดปริมาณ
-ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่จำกัด 1 สัปดาห์
-ราคา 120 บาท รวมภาษี=128.4 บาท
-สมัครได้ทั้งซิมใหม่ และ ซิมเก่า AIS One 2 Call

    โปรเน็ต AIS ราคา 220 บาท / สัปดาห์ เน็ต 4 Mbps ไม่จำกัด

คลิกสมัคร👉 *777*7154*306650#📞
-ใช้งานอินเตอร์เน็ต AIS ความเร็ว 4 Mbps เน็ตไม่จำกัดปริมาณ
-ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่จำกัด 1 สัปดาห์
-ราคา 220 บาท รวมภาษี=235.4 บาท
-สมัครได้ทั้งซิมใหม่ และ ซิมเก่า AIS One 2 Call
   โปรเน็ต AIS ราคา 270 บาท / สัปดาห์ เน็ต 6 Mbps ไม่จำกัด

คลิกสมัคร👉 *777*7210*306650#📞
-ใช้งานอินเตอร์เน็ต AIS ความเร็ว 6 Mbps เน็ตไม่จำกัดปริมาณ
-ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่จำกัด 1 สัปดาห์
-ราคา 270 บาท รวมภาษี=288.9 บาท
-สมัครได้ทั้งซิมใหม่ และ ซิมเก่า AIS One 2 Call
    โปรเน็ต AIS ราคา 350 บาท / เดือน เน็ต 1 Mbps ไม่จำกัด

คลิกสมัคร👉 *777*7153*306650#📞
-ใช้งานอินเตอร์เน็ต AIS ความเร็ว 1 Mbps เน็ตไม่จำกัดปริมาณ
-ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่จำกัด 1 เดือน
-ราคา 350 บาท รวมภาษี=374.5 บาท
-สมัครได้ทั้งซิมใหม่ และ ซิมเก่า AIS One 2 Call
    โปรเน็ต AIS ราคา 650 บาท / เดือน เน็ต 4 Mbps ไม่จำกัด

คลิกสมัคร👉 *777*7159*306650#📞
-ใช้งานอินเตอร์เน็ต AIS ความเร็ว 4 Mbps เน็ตไม่จำกัดปริมาณ
-ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่จำกัด 1 เดือน
-ราคา 650 บาท รวมภาษี=695.5 บาท
-สมัครได้ทั้งซิมใหม่ และ ซิมเก่า AIS One 2 Call

   โปรเน็ต AIS ราคา 850 บาท / เดือน เน็ต 6 Mbps ไม่จำกัด

คลิกสมัคร👉 *777*7211*306650#📞
-ใช้งานอินเตอร์เน็ต AIS ความเร็ว 6 Mbps เน็ตไม่จำกัดปริมาณ
-ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่จำกัด 1 เดือน
-ราคา 850 บาท รวมภาษี=909.5 บาท
-สมัครได้ทั้งซิมใหม่ และ ซิมเก่า AIS One 2 Call
หมายเหตุ

-สมัครได้เองเพียวกดรหัสตามที่กำหนดให้ครับ
-เช็คยอดเงินก่อนทำการกดสมัคร
-โปรเน็ต AIS นี้ สามารถกดสมัครได้ทั้งซิมใหม่และซิมเก่า

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563

โปรเน็ต AIS สำหรับ เรียน ออนไลน์ 99 บาท / 30 วัน

    โปรเน็ต AIS One 2 Call เน็ต สำหรับเรียนออนไลน์

  โปรเน็ต AIS 99 บาท 30 วัน เน็ตเรรียนออนไลน์

คลิกสมัคร👉 *777*827*306650#📞
รายละเอียด
+เน็ตสำหรับลูกค้าที่ชอบเล่น ยูทูป สมารถใช้งาน YouTube,AISPLAY ใช้ความเร็วสูงสุด 7.2 Mbps เป็นจำนวน 50 GB หลังจากใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด ใช้งานเน็ตต่อเนื่องที่เน็ตความเร็ว 1 Mbps
+โปรเน็ตนี้จะไม่สามารถใช้งาน BitTorrent ได้ [โหลดข้อมูลหรือไฟล์ขนาดใหญ่]
+หักค่าบริการทุก 30 วัน
+ราคาค่าบริการ 99 บาท รวมภาษี=105.93 บาทtag,เน็ต ais 99 บาท 30 บาท,เน็ต ais เรียนออนไลน์,เน็ต

เน็ต ais วันทูคอล 800 บาท 1,200 บาท 1,800 บาท

     สมัคร เน็ต ais วันทูคอล เน็ตไม่อั้น ความเร็ว 1 Mbps ราคา 800 บาท 1,200 บาท 1,800 บาท    เน็ต ais วันทูคอล 800 บาท 3 เดือน  สมัครกด *777...