วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2563

เน็ต+โทรฟรี AIS รายวัน และ 7 วัน เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด

     โปรเสริม AIS One 2 Call เน็ต ไม่อั้น+โทรฟรี ไม่อั้น สำหรับ ซิมแบบเติมเงิน เติมเงินให้ครบตามละละเอียด แล้ว กดรหัส ที่ให้ โทรออกรอรับ SMS ยืนยัน แล้วเปิดใช้งานได้เลยทันที มีแบบรายวัน และรายสัปดาห์ มีให้เลือก.....

     

    โปรเสริม AIS  เน็ต + โทรฟรี รายวัน  28 บาท 

รายละเอียด
-ใช้งานอินเทอร์ เน็ต AIS 4G/3G ความเร็วสูงสุด 512 Kbps ใช้งาน เน็ต ไม่อั้น เน็ต ไม่ลดสปีด
-โทรฟรี AIS ไม่อั้น ช่วงเวลาตี 5 โมง ถึง 6 โมงเย็น ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
-ระยะเวลาการใช้งาน 1 วัน หรือ 24 ชั่วโมง
-ราคาค่าบริการ 28 บาท รวมภาษี=29.96 บาท
-สมัครได้ ทั้งซิมใหม่ และ ซิมเก่า AIS One 2 Call
-เช็คยอดเงินให้ครบตามปริมาณ ก่อน กดสมัคร     โปรเสริม AIS เน็ต + โทรฟรี รายวัน 28 บาท

คลิกสมัคร👉 *777*7331*306650#📞
รายละเอียด
-ใช้งานอินเทอร์ เน็ต AIS 4G/3G ความเร็วสูงสุด 512 Kbps เน็ต ไม่อั้น เน็ต ไม่ลดสปีด
-โทรฟรี AIS ไม่อั้น ช่วงเวลา ตี 5 - 6 โมงเย็น ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
-อายุการใช้งานนาน 1 วัน หรือ 24 ชั่วโมง
-ราคาค่าบริการ 28 บาท รวมภาษี 29.96 บาท
-สมัครได้ทั้งซิมใหม่ และ ซิมเก่า AIS One 2 Call
-เช็คยอดเงินให้ครบตามที่กำหนด ก่อนกดสมัคร    โปรเสริม AIS เน็ต + โทรฟรี รายวัน 32 บาท
คลิกสมัคร👉 *777*7333*306650#📞
รายละเอียด
-ใช้งานอินเทอร์ เน็ต AIS 4G/3G ความเร็วสูงสุด 512 Kbps เน็ต ไม่อั้น เน็ต ไม่ลดสปีด
-โทรฟรี AIS ไม่อั้น 24 ชั่วโมง ตลอดการใช้งาน ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
-ระยะเวลาการใช้งาน 1 วัน หรือ 24 ชั่วโมง
-ราคาค่าบริการ 32 บาท รวมภาษี 34.24 บาท
-สมัครได้ทั้งซิมใหม่ และ ซิมเก่า AIS One 2 Call
-เช็คยอดเงินให้ครบตามปริมาณที่กำหนด ก่อนกดสมัคร   โปรเสริม AIS เน็ต + โทรฟรี รายวัน 42 บาท
คลิกสมัคร👉 *777*7371*306650#📞
รายละเอียด
-ใช้งานอินเทอร์ เน็ต AIS 4G/3G  ความเร็วสูงสุด 512 Kbps เน็ต ไม่อั้น เน็ต ไม่ลดสปีด
-โทรฟรี ทุกเครือข่าย ไม่อั้น ครั้งละไม่เกิน 30 นาที
-ระยะเวลาการใช้งานนาน 1 วัน หรือ 24 ชั่วโมง
-ราคาค่าบริการ 42 บาท รวมภาษี=44.94 บาท
-สมัครได้ทั้งซิมเก่า และ ซิมใหม่ AIS One 2 Call
-เช็คยอดเงินให้ครบตามปริมาณที่กำหนด ก่อนทำการกดสมัคร     โปรเสริม AIS เน็ต + โทรฟรี  7 วัน 144 บาท
คลิกสมัคร👉 *777*7343*306650#📞
รายละเอียด
-ใช้งานอินเทอร์ เน็ต AIS 4G/3G ความเร็วสูงสุด 384 Kbps ปริมาณ 2.5 GB พร้อมเน็ตไม่อั้น 128 Kbps
-โทรฟรีในเครือข่าย AIS ตลอด 24 ชั่วโมง ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
-ระยะเวลาการใช้งานนาน 7 วัน หรือ1 สัปดาห์
-ราคาค่าบริการ 144 บาท รวมภาษี=154.08 บาท
-สมัครได้ทั้งซิมเก่า และ ซิมใหม่ AIS One 2 Call
-เช็คยอดเงินให้ครบตามปริมาณที่กำหนด ก่อนทำการกดสมัคร  โปรเสริม AIS เน็ต + โทรฟรี  7 วัน 150 บาท [ภาคอีสาน]
คลิกสมัคร👉 *777*7346*306650#📞
รายละเอียด
-ใช้งานอินเทอร์ เน็ต AIS 4G/3G ความเร็วสูงสุด 1 Mbps ปริมาณ 2.5 GB พร้อมเน็ตไม่อั้น 128 Kbps
-โทรฟรีในเครือข่าย AIS ตลอด 24 ชั่วโมง ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
-ระยะเวลาการใช้งานนาน 7 วัน หรือ1 สัปดาห์
-ราคาค่าบริการ 150 บาท รวมภาษี=160,5 บาท
-สมัครได้ทั้งซิมเก่า และ ซิมใหม่ AIS One 2 Call
-เช็คยอดเงินให้ครบตามปริมาณที่กำหนด ก่อนทำการกดสมัคร    โปรเสริม AIS เน็ต + โทรฟรี  7 วัน 150 บาท [ภาคเหนือ]
คลิกสมัคร👉 *777*7348*306650#📞
รายละเอียด
-ใช้งานอินเทอร์ เน็ต AIS 4G/3G ความเร็วสูงสุด 1 Mbps ปริมาณ 2.5 GB พร้อมเน็ตไม่อั้น 128 Kbps
-โทรฟรีในเครือข่าย AIS ตลอด 24 ชั่วโมง ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
-ระยะเวลาการใช้งานนาน 7 วัน หรือ1 สัปดาห์
-ราคาค่าบริการ 150 บาท รวมภาษี=160,5 บาท
-สมัครได้ทั้งซิมเก่า และ ซิมใหม่ AIS One 2 Call
-เช็คยอดเงินให้ครบตามปริมาณที่กำหนด ก่อนทำการกดสมัคร
     โปรเสริม AIS เน็ต + โทรฟรี  7 วัน 154 บาท
คลิกสมัคร👉 *777*7344*306650#📞
รายละเอียด
-ใช้งานอินเทอร์ เน็ต AIS 4G/3G ความเร็วสูงสุด 512 Kbps ปริมาณ 2.5 GB พร้อมเน็ตไม่อั้น 128 Kbps
-โทรฟรีในเครือข่าย AIS ตลอด 24 ชั่วโมง ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
-ระยะเวลาการใช้งานนาน 7 วัน หรือ1 สัปดาห์
-ราคาค่าบริการ 154 บาท รวมภาษี=164.78 บาท
-สมัครได้ทั้งซิมเก่า และ ซิมใหม่ AIS One 2 Call
-เช็คยอดเงินให้ครบตามปริมาณที่กำหนด ก่อนทำการกดสมัคร     โปรเสริม AIS เน็ต + โทรฟรี  7 วัน 129 บาท
คลิกสมัคร👉 *777*7241*306650#📞
รายละเอียด
-ใช้งานอินเทอร์ เน็ต AIS 4G/3G ความเร็วสูงสุด 1 Mbps ปริมาณ 2.5 GB พร้อมเน็ตไม่อั้น 128 Kbps
-โทรฟรีในเครือข่าย AIS ตลอด 24 ชั่วโมง ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
-ระยะเวลาการใช้งานนาน 7 วัน หรือ1 สัปดาห์
-ราคาค่าบริการ 129 บาท รวมภาษี=138.03 บาท
-สมัครได้ทั้งซิมเก่า และ ซิมใหม่ AIS One 2 Call
-เช็คยอดเงินให้ครบตามปริมาณที่กำหนด ก่อนทำการกดสมัคร    โปรเสริม AIS เน็ต + โทรฟรี  7 วัน 229 บาท
คลิกสมัคร👉 *777*7242*306650#📞
รายละเอียด
-ใช้งานอินเทอร์ เน็ต AIS 4G/3G ความเร็วสูงสุด 4 Mbps ปริมาณ 7 GB พร้อมเน็ตไม่อั้น 128 Kbps
-โทรฟรีในเครือข่าย AIS ตลอด 24 ชั่วโมง ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
-ระยะเวลาการใช้งานนาน 7 วัน หรือ1 สัปดาห์
-ราคาค่าบริการ 229 บาท รวมภาษี=245.03 บาท
-สมัครได้ทั้งซิมเก่า และ ซิมใหม่ AIS One 2 Call
-เช็คยอดเงินให้ครบตามปริมาณที่กำหนด ก่อนทำการกดสมัคร
     โปรเสริม AIS เน็ต + โทรฟรี  7 วัน 129 บาท เน็ตไม่อั้น
คลิกสมัคร👉 *777*7220*306650#📞
รายละเอียด
-ใช้งานอินเทอร์ เน็ต AIS 4G/3G ความเร็วสูงสุด 1 Mbps เน็ตไม่อั้น
-โทรฟรีในเครือข่าย AIS ตลอด 24 ชั่วโมง ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
-ระยะเวลาการใช้งานนาน 7 วัน หรือ1 สัปดาห์
-ราคาค่าบริการ 129 บาท รวมภาษี=138.03 บาท
-สมัครได้ทั้งซิมเก่า และ ซิมใหม่ AIS One 2 Call
-เช็คยอดเงินให้ครบตามปริมาณที่กำหนด ก่อนทำการกดสมัคร   โปรเสริม AIS เน็ต + โทรฟรี  7 วัน 229 บาท เน็ตไม่อั้น
คลิกสมัคร👉 *777*7221*306650#📞
รายละเอียด
-ใช้งานอินเทอร์ เน็ต AIS 4G/3G ความเร็วสูงสุด 4 Mbps เน็ตไม่อั้น
-โทรฟรีในเครือข่าย AIS ตลอด 24 ชั่วโมง ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
-ระยะเวลาการใช้งานนาน 7 วัน หรือ1 สัปดาห์
-ราคาค่าบริการ 229 บาท รวมภาษี=245.03 บาท
-สมัครได้ทั้งซิมเก่า และ ซิมใหม่ AIS One 2 Call
-เช็คยอดเงินให้ครบตามปริมาณที่กำหนด ก่อนทำการกดสมัคร#เน็ต+โทรฟรี AIS รายวัน และ 7 วัน เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

เน็ต ais วันทูคอล 800 บาท 1,200 บาท 1,800 บาท

     สมัคร เน็ต ais วันทูคอล เน็ตไม่อั้น ความเร็ว 1 Mbps ราคา 800 บาท 1,200 บาท 1,800 บาท    เน็ต ais วันทูคอล 800 บาท 3 เดือน  สมัครกด *777...