วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เน็ต ais 19 บาท

 

    สมัครเน็ต AIS One 2 Call เน็ตเต็มสปีด ใช้งานตามปริมาณ สมัครได้ทั้งซิมใหม่ และ ซิมเก่า เพียงเติมเงินให้ครบก่อนกดสมัคร

   เน็ต ais 19 บาท / วัน เน็ตเต็มสปีด
รายละเอียด
-ใช้งานอินเทอร์เน็ต AIS ความเร็ว เน็ตเต็มสปีด ใช้งานได้ปริมาณ 1 GB 
-อายุการใช้งาน ใช้งานภายใน 1 วัน
-ราคา 19 บาท รวมภาษี=20.33 บาท
-กดสมัครเลยตามรหัสที่ให้เอาไว้
-เติมเงินให้ครบก่อนกดสมัคร
-สมัครได้เฉพาะภาคอีสานเท่านั้น   เน็ต ais 19 บาท / วัน เน็ตเต็มสปีด
รายละเอียด
-ใช้งานอินเทอร์เน็ต AIS ความเร็ว เน็ตเต็มสปีด ใช้งานได้ปริมาณ 1 GB
-อายุการใช้งาน ใช้งานภายใน 1 วัน
-ราคา 19 บาท รวมภาษี=20.33 บาท
-กดสมัครเลยตามรหัสที่ให้เอาไว้
-เติมเงินให้ครบก่อนกดสมัคร
-สมัครได้เฉพาะภาคใต้เท่านั้น  เน็ต ais 19 บาท / วัน เน็ตเต็มสปีด
รายละเอียด
-ใช้งานอินเทอร์เน็ต AIS ความเร็ว เน็ตเต็มสปีด ใช้งานได้ปริมาณ 1 GB
-อายุการใช้งาน ใช้งานภายใน 1 วัน
-ราคา 19 บาท รวมภาษี=20.33 บาท
-กดสมัครเลยตามรหรัสที่ให้เอาไว้
-เติมเงินให้ครบก่อนกดสมัคร
-สมัครได้เฉพาะภาคเหนือเท่านั้น
----------------------------------------------------


    เน็ต ais 29 บาท / 2 วัน เน็ตเต็มสปีด
รายละเอียด
-ใช้งานอินเทอร์เน็ต AIS ความเร็ว เน็ตเต็มสปีด ใช้งานได้ปริมาณ 2 GB
-อายุการใช้งาน ใช้งานภายใน 2 วัน
-ราคา 29 บาท รวมภาษี=31.03 บาท
-กดสมัครเลยตามรหัสที่ให้เอาไว้
-เติมเงินให้ตรบก่อนกดสมัคร
-สมัครได้เฉพาะภาคเหนือเท่านั้น   เน็ต ais 29 บาท / 2 วัน เน็ตเต็มสปีด
รายละเอียด
-ใช้งานอินเทอร์เน็ต AIS ความเร็ว เน็ตเต็มสปีด ใช้งานได้ปริมาณ 2 GB
-อายุการใช้งาน ใช้งานภายใน 2 วัน
-ราคา 29 บาท รวมภาษี=31.03 บาท
-กดสมัครเลยรหัสตามที่ให้ไว้ด้านบน
-เติมเงินให้ครบก่อนกดสมัคร
-สมัครได้เฉพาะภาคอีสานเท่านั้น
   เน็ต ais 69 บาท / วัน เน็ตเต็มสปีด
รายละเอียด
-ใช้งานอินเทอร์เน็ต AIS ความเร็ว เน็ตเต็มสปีด ใช้งานเน็ตปริมาณ 4 GB
-อายุการใช้งาน ใช้งานภายใน 1 วัน
-ราคา 69 บาท รวมภาษี=73.83 บาท
-กดสมัครเลยรหัสตามที่ให้ไว้ด้านบน
-เติมเงินให้ครบก่อนกดสมัคร
--------------------------------


เน็ต ais 19 บาท , เน็ต AIS 19 บาท , เน็ต ais รายวัน 19 บาท , เน็ต ais 
  วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563

โปรเน็ต AIS วันทูคอล เดือนละ 150 บาท 200 บาท 300 บาท

 

      โปรเน็ต AIS วันทูคอล เน็ตไม่ลดสปีด เดือนละ 150 บาท เน็ตเร็วสูงสุด 2 Mbps , เน็ตความเร็วสูงสุด 4 Mbps เน็ตไม่ลดสปีด และ 300 บาท เน็ตความเร็วสูงสุด 10 Mbps สมัครได้เฉพาะซิมใหม่ AIS วันทูคอล ที่เปิดใหม่แล้วกดสมัครภายใน 7 วัน นับจากวันเปิดซิมใหม่ รายละดังนี้


  โปรเน็ต AIS วันทูคอล เดือนละ 150 บาท 
สมัครกด *777*9181*238285# โทรออก
รายละเอียด
ต้องเป็น ซิมเปิดใหม่ AIS One 2 Call ที่่เปิดแล้วกดสมัครภายใน 7 วัน นับจากวันเปิดซิม
ใช้งานอินเทอร์เน็ต AIS ความเร็วสูงสุด 2 Mbps เน็ตไม่ลดสปีด
ใช้งาน AIS WiFi ฟรีไม่อั้น
ใช้งานได้นาน 30 วัน สมัครต่อเนื่องนาน 6 รอบ
ราคา 150 บาท รวมภาษี   โปรเน็ต AIS วันทูคอล เดือนละ 200 บาท 
สมัครกด *777*932*238285# โทรออก
รายละเอียด
ต้องเป็น ซิมเปิดใหม่ AIS One 2 Call ที่่เปิดแล้วกดสมัครภายใน 7 วัน นับจากวันเปิดซิม
ใช้งานอินเทอร์เน็ต AIS ความเร็วสูงสุด 4 Mbps เน็ตไม่ลดสปีด
ใช้งาน AIS WiFi ฟรีไม่อั้น
ใช้งานได้นาน 30 วัน สมัครต่อเนื่องนาน 6 รอบ
ราคา 200 บาท รวมภาษี  โปรเน็ต AIS วันทูคอล เดือนละ 300 บาท
สมัครกด *777*9159*238285# โทรออก
รายละเอียด
รายละเอียด
ต้องเป็น ซิมเปิดใหม่ AIS One 2 Call ที่่เปิดแล้วกดสมัครภายใน 7 วัน นับจากวันเปิดซิม
ใช้งานอินเทอร์เน็ต AIS ความเร็วสูงสุด 10 Mbps เน็ตไม่ลดสปีด
ใช้งาน AIS WiFi ฟรีไม่อั้น
ใช้งานได้นาน 30 วัน สมัครต่อเนื่องนาน 6 รอบ
ราคา 300 บาท รวมภาษี  

     โทร+ เน็ตไม่อั้น AIS วันทูคอล เดือนละ 259 บาท , 209 บาท และ 359 บาท สำหรับลูกค้าที่เปิดวิมใหม่


   โทร+เน็ต AIS วันทูคอล เดือนละ 209 บาท
สมัครกด *777*9107*238285# โทรออก
รายละเอียด
ต้องเป็น ซิมเปิดใหม่ AIS One 2 Call ที่่เปิดแล้วกดสมัครภายใน 7 วัน นับจากวันเปิดซิม
ใช้งานอินเทอร์เน็ต AIS ความเร็วสูงสุด 2 Mbps เน็ตไม่ลดสปีด
โทรฟรีทุกเครือข่ายไม่อั้น
ใช้งาน AIS WiFi ฟรีไม่อั้น
ใช้งานได้นาน 30 วัน สมัครต่อเนื่องนาน 6 รอบ
ราคา 209 บาท รวมภาษี      โทร+เน็ต AIS วันทูคอล เดือนละ 259 บาท
สมัครกด *777*9108*238285# โทรออก
รายละเอียด
ต้องเป็น ซิมเปิดใหม่ AIS One 2 Call ที่่เปิดแล้วกดสมัครภายใน 7 วัน นับจากวันเปิดซิม
ใช้งานอินเทอร์เน็ต AIS ความเร็วสูงสุด 4 Mbps เน็ตไม่ลดสปีด
โทรฟรีทุกเครือข่ายไม่อั้น
ใช้งาน AIS WiFi ฟรีไม่อั้น
ใช้งานได้นาน 30 วัน สมัครต่อเนื่องนาน 6 รอบ
ราคา 259 บาท รวมภาษี      โทร+เน็ต AIS วันทูคอล เดือนละ 359 บาท
สมัครกด *777*9109*238285# โทรออก
รายละเอียด
ต้องเป็น ซิมเปิดใหม่ AIS One 2 Call ที่่เปิดแล้วกดสมัครภายใน 7 วัน นับจากวันเปิดซิม
ใช้งานอินเทอร์เน็ต AIS ความเร็วสูงสุด 10 Mbps เน็ตไม่ลดสปีด
โทรฟรีทุกเครือข่ายไม่อั้น
ใช้งาน AIS WiFi ฟรีไม่อั้น
ใช้งานได้นาน 30 วัน สมัครต่อเนื่องนาน 6 รอบ
ราคา 359 บาท รวมภาษี--------------------------------------------------------------

เน็ต ais วันทูคอล 800 บาท 1,200 บาท 1,800 บาท

     สมัคร เน็ต ais วันทูคอล เน็ตไม่อั้น ความเร็ว 1 Mbps ราคา 800 บาท 1,200 บาท 1,800 บาท    เน็ต ais วันทูคอล 800 บาท 3 เดือน  สมัครกด *777...