วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563

เน็ต AIS One 2 Call เปิดซิมใหม่ ราคา 90 บาท,100 บาท, 200 บาท, 250 บาท / เดือน เน็ตไม่ลดสปีด

   โปรเน็ต AIS เปิดซิมใหม่ AIS One 2 Call สำหรับ เดือน กรกฏาคม 2563 สำหรับซิมที่เปิดใหม่ เป็น เน็ตไม่ลดสปีด 10 Mbps และ 10 Mbps  [ ลูกค้าใหม่ ที่เปิดเบอร์ ไม่เกิน 7 วัน

    โปรเน็ต AIS เปิดซิมใหม่ 200 บาท / เดือน เน็ตไม่ลดสปีด 4 Mbps 
คลิกสมัคร👉 *777*932*306650#📞
รายละเอียด
-เน็ตความเร็ว 4 Mbps ไม่ลดสปีด
-ฟรี AIS WiFi
-ใช้งานนาน 30 วัน หรือ 1 เดือน
-ราคา 200 บาท
-สำหรับลูกค้าเปิดซิมใหม่ไม่เกิน 7 วัน    โปรเน็ต AIS เปิดซิมใหม่ 300 บาท / เดือน เน็ตไม่ลดสปีด 10 Mbps 
คลิกสมัคร👉 *777*9159*306650#📞
รายละเอียด
-เน็ตความเร็ว 4 Mbps ไม่ลดสปีด
-ฟรี AIS WiFi
-ใช้งานนาน 30 วัน หรือ 1 เดือน
-ราคา 300 บาท
-สำหรับลูกค้าเปิดซิมใหม่ไม่เกิน 7 วัน     สมัครโทรฟรี ได้ เพียงสมัครเน็ต โปรเน็ต AIS เปิด ซิมใหม่ ราคา 200 บาท เเละ 300 บาท
 สมัครโทรฟรีทุกเครือข่าย AIS 50 บาท / เดือน 
คลิกสมัคร👉 *777*714*306650#📞                                               
 -----------------------------------------------------------------------------


  


      โปรเน็ต AIS One 2 Call เปิดซิมใหม่ เดือน ละ 90 บาท 100 บาท 200 บาท,250 บาท เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด เดือน มิถุนายน 63

   โปรเน็ต AIS เดือน ละ 90 บาท [เน็ตเปิดซิมใหม่] เน็ตไม่ลดสปีด 2 Mbps

คลิกสมัคร👉 *777*941*306650#📞
รายละเอียด
-ลูกค้าที่จะกดสมัครได้ต้องเป็น ลูกค้าที่เปิดซิมใหม่ และย้ายค่ายไม่เกิน 7 วัน
-ใช้งานอินเตอร์เน็ต AIS 4G/3G ความเร็วสูงสุด 2 Mbps เน็ตไม่ลดสปีด
-ฟร๊ WiFi ไม่อั้น
-ระยเวลาการใช้งาน 30 วัน หรือ 1 เดือน
-ราคาค่าบริการรวมภาษี=90 บาท
-ต่ออายุนาน 6 รอบบิล
-ลูกค้าเติมเงินแล้วกดสมัครได้เลย
-หมดเขตุ 30  มิถุนายน 2563


   สมัครโปรเน็ตนี้ แล้วสามารถกดสมัคร โทรฟรี ทุเครือข่าย ราคา 50 บาท / เดือน
  โทรฟรีทุกเครือข่าย AIS 50 บาท / เดือน
คลิกสมัคร👉 *777*714*306650#📞
รายละเอียด
-โทรฟรีทุกเครือข่ายนาน 24 ชั่วโมงตลอด 30 วัน
-ราคา 50 บาท / เดือน
-ต่ออายุ 3 รอบบิล


------------------------------------------------------------

 

     โปรเน็ต AIS ราคา 100 บาท 15 วัน [เปิดซิมใหม่] เน็ต 4 Mbps

รายละเอียด
-ลูกค้าซิมเปิดเบอร์ใหม่ และลูกค้าย้ายค่าย ไม่เกิน 7 วัน เท่านั้นที่สมัครได้
-ใช้งานอินเตอร์เน็ต AIS 4G/3G ความเร็วสูงสุด 4 Mbps ใช้งานได้ปริมาณ 20 GB+เน็ตไม่อั้น 128 Kbps ตลอดการใช้งาน
-ระยะเวลาการใช้งาน 15 วัน และสามารถสมัครต่อายุต่อเนื่องอัตโนมัติ 6 เดือน
-ราคาค่าบริการ 100 บาท รวมภาษีแล้ว
-ลูกค้ากดสมัครได้เลยเพียงเติมเงินให้ครบก่อนกดสมัคร
-สมัครวันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2563


----------------------------------------------------------------------

     โปรเน็ต AIS เดือน ละ 150 บาท [ลูกค้าที่เปิดซิมใหม่] เน็ต 4 Mbps
คลิกสมัคร👉 *777*944*306650#📞
รายละเอียด
-สมัครได้เฉพาะลูค้าใหม่ หรือย้ายค่าย ไม่เกิน 7 วัน
-ใช้งานอินเตอร์เน็ต AIS 4G/3G ความเร็วสูงสุด 4 Mbps ใช้งานได้ปริมาณ 30 GB+เน็ต 128 Kbps ไม่อั้น
-ระยะเวลาการใช้งานนาน 1 เดือน หรือ 30 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ นาน 6 เดือน
-ค่าบริการรวมภาษี=150 บาท
-เติมให้ครับก่อนกดสมัคร
-สมัครวันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2563     โปรเน็ต AIS เดือน ละ 200 บาท [ลูกค้าเปิดซิมใหม่]
คลิกสมัคร👉 *777*945*306650#📞
รายละเอียด
-สำหรับลูกค้า ที่เปิดซิมใหม่ หรือย้ายค่ายไม่เกิน 7 วัน นับจากวันเปิดซิมใหม่
-ใช้งานอินเตอร์เน็ต AIS 4G/3G ควงามเร็วสูงสุด 10 Mbps ใช้งานได้ปริมาณ 30 GB+เน็ตไม่อั้น 128 Kbps
-ระยะเวลาการใช้งานนาน 1 เดือน หรือ 30 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ 6 เดือน
-ราคาค่าบริการรวมภาษี=200 บาท
-เช็คยอดเงินให้ครบก่อนกดสมัคร
-สมัครวันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2563    สมัครโปรเน็ต เปิดซิมใหม่ 150 และ 200 บาท สามารถสมัครโทรฟรีทุกเครือข่ายได้เพียง เดือนละ 50 บาท
   โทรฟรีทุกเครือข่าย AIS ราคา 50 บาท / เดือน
คลิกสมัคร👉 *777*714*306650#📞
รายละเอียด
-สำหรับลูกค้าที่สมัครเน็ตเปิดซิมใหม่
-โทรฟรีทุกเครือข่ายไม่อั้น 24 ชั่วโมง ครั้งละไม่เกิน 15 นาที
-ใช้งานนาน 30 วัน
-ต่ออายุนาน 3 เดือน
-ราคา 50 บาท รวมภาษีแล้ว


------------------------------------------------------------------

      เน็ตไม่ลดสปีด AIS One 2 Call สำหรับลูกค้าเก่าที่เปิดซิมใหม่ไม่เกิน 7 วัน เดือน มิถุนายน 63

     โปรเน็ต AIS เดือนละ 200 บาท [เปิดซิมใหม่] เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด

คลิกสมัคร👉 *777*932*306650#📞
รายละเอียด
-ต้องเป็นลูกค้าที่เปิดซิม ใหม่ไม่เกิน 7 วัน หรือย้ายค่าย
-ใช้งานอินเตอร์เน็ต AIS 4G/3G ความเร็วสูงสุด 4 Mbps เน็ตไม่ลดสปีด
-ฟรี WiFi ไม่อั้น
-ใชงานนาน 30 วัน หรือ 1 เดือน
-ต่ออายุ 6 เดือน
-ราคารวมภาษี=200 บาท
-สมัครวันนี้ถึง 30 มิถุนายน 63    โปรเน็ต AIS เดือนละ 250 บาท [เปิดซิมใหม่]เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด
คลิกสมัคร👉 *777*9165*306650#📞
รายละเอียด
-เป็นลูกค้าซิมเปิดใหม่ ไม่เกิน 7 วัน หรือ ย้ายค่าย
-ใช้งานอินเตอร์เน็ต AIS 4G/3G ความเร็วสูงสุด 10 Mbps ไม่ลดสปีด เหมาะสำหรับ ขาเกมส์
-ฟรี WiFi ไม่อั้น
-ระยะเวลาการใช้งานนาน 30 วัน หรือ 1 เดือน
-ราคา ค่าบริการ 250 บาท รวมภาษีแล้ว
-เติมเงินให้ครบแล้วกดสมัครได้เลยสำหรับลูกค้าซิมใหม่
-สมัครวันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2563  ลูกค้าสามารถสมัครโทรฟรีได้เดือน ละ50 บาท ข้อแม้คือกดสมัครเน็ตราคา 150 บาท และ 200 บาท

  โทรฟรีทุกเครือข่าย AIS เดือนละ 50 บาท
คลิกสมัคร👉 *777*714*306650#📞
รายละเอียด
-โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชั่วโมงครั้งละไม่เกิน 15 นาที
-ใช้งาน 1 เดือน หรือ 30 วัน
-ราคา 50 บาท
-ต่ออายุ 3 รอบบิล


--------------------------------------------------------------

เน็ต ais วันทูคอล 800 บาท 1,200 บาท 1,800 บาท

     สมัคร เน็ต ais วันทูคอล เน็ตไม่อั้น ความเร็ว 1 Mbps ราคา 800 บาท 1,200 บาท 1,800 บาท    เน็ต ais วันทูคอล 800 บาท 3 เดือน  สมัครกด *777...